8 Aralık 2008 Pazartesi

Batch File

Merhaba

Bu yazımda ftpden dosya çekmekte kullanabileceğiniz komutlar ve batch hazırlamak istediğinizde kullanılan gerekli teknikler bulunmaktadır.

ftp -A ftp.örnek.microsoft.com
gibi...
ftp[-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s: DosyaAdı] [-a] [-w:PencereBoyutu] [-A] [AnaBilgisayar]

Parametreler
-v
FTP sunucu yanıtlarının görüntülenmesini önler.
-d
FTP istemcisi ve FTP sunucu arasında geçirilen tüm komutlarını görüntüleyerek hata ayıklamayı etkinleştirir.
-i
Birden çok dosya aktarımlarında etkileşimli komut istemini devre dışı bırakır.
-n
İlk bağlantı yapıldığında otomatik olarak oturum açma yeteneğini önler.
-g
Dosya adı genellemeyi devre dışı bırakır. Glob, yerel dosya ve yol adlarında, joker karakter olarak yıldız işareti (*) ve soru işareti (?) kullanımına izin verir. Daha fazla bilgi için, bkz: Ftp: Glob.
-s:DosyaAdı
ftp komutları içeren bir metin dosyasını belirtir. Bu komutlar başladıktan sonra ftp otomatik olarak çalışır. Bu parametre boşluk kullanımına izin vermez. Yeniden yönlendirme yerine bu parametreyi kullanın: (<).
-a
FTP veri bağlantısı bağlanırken herhangi bir yerel arabirimin kullanılabileğini belirtir.
-w:PencereBoyutu
Aktarım arabelleğinin boyutunu belirtir. Varsayılan pencere boyutu 4096 bCahil teamtır.
-A
FTP sunucusunda adsız oturum açar.
Ana bilgisayar
Bağlanılacak FTP sunucusunun bilgisayar adını, IP adresini veya IPv6 adresini belirtir. Belirtildiyse, ana bilgisayar adı veya adresi, satırın son parametresi olmalıdır.


İyi Çalışmalar.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar