8 Aralık 2008 Pazartesi

TCP/IP Referans Modeli

OSI modelinin tüm dünyada gördüğü genel kabule rağmen internetin kullandığı model TCP/IP’dir (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). TCP/IP referans modeli dünyanın neresinde olursa olsun iki bilgisayarın neredeyse ışık hızında haberleşmesini sağlar.TCP/IP modeli de tıpkı OSI modelinde olduğu gibi katmanlı bir yapıya sahiptir. Modelin 4 katmanı vardır: Uygulama (Application), Taşıma (Transport), Internet, Ağ (Network).Görüldüğü gibi bazı katmanlar OSI modelinde ki katmanlarla aynı ismi taşıyor. Ancak bu gözardı edilmeli ve iki model katmanları birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü katmanların ismi aynı olsa bile yapılan işler farklılık göstermektedir. TCP/IP modelinin katmanlarına kısaca göz atalım:Uygulama Katmanı (Application Layer)TCP/IP modeli tasarlanırken uygulamaya dayalı tüm önemli noktaların tek bir katmanda toplanması uygun görülmüş, sunum (presentation) ve oturum (session) katmanları uygulama katmanı içine alınmıştır. OSI modelindeki uygulama katmanından farkı budur.Taşıma Katmanı (Transport Layer)Taşıma katmanı güvenlik, hata kontrolü, veri akışı gibi servis kalitesinin sağlanmasından sorumludur. Bu katmanın protokollerinden biri olan TCP (Transmission Control Protocol) bu kaliteyi sağlamak için çok iyi ve esnek yollara sahiptir.

TCP bağlantılı (connection-oriented) bir protocoldür. Uygulama karmanından gelen bilgiyi segment adı verilen birimlere bölerken kaynak ve hedef arasında bir dialog kurulur. Bağlantılı demek, kaynak ve hedef arasında direk fiziksel bir bağlantı (circuit) olması demek değildir. Bağlantılı prptokolde kaynak ve hedef arasında mantıksal bir bağlantı kurulur. Ve kurulan bu bağlantının ayakta olup olmadığı her iki host arasında gidipgelen segmentlerle kontrol edilir. Böylece bir paket gönderilmeden önce hedefe ulaşacağından emin nolmak istenir. Bağlantısız (connectionless) protokollerde ise bu amaçlı dialoglar kurulmadan paketler gönderilir. Yani mantıksal bağlantıda kurulmaz. Ancak paketlerin hedefe vardığından emin olunamaz. Buna örnek olarak UDP (User Datagram Protocol) verilebilir.Ayrıca kaynak ve hedef arasında fiziksel bağlantının kurulduğu duruma devre-anahtarlama (circuit-switching) adı verilir. Örneğin telefon sistemi gibi.. Paket-anahtarlama (circuit-switching) iki uç arasında fiziksel bir bğlantı kurulmaz. Örneğin IP, X.25, ATM..Internet KatmanıBu katmanın görevi herhangi bir networkten gelen kaynak paketlerini göndermek ve paketlerin izlediği yol yada taşındığı networklerden bağımsız olarak hedefe erişimini sağlamaktır. IP (Internet Protocol) bu katmanı yöneten özel bir protokoldür. Hedefe doğru en iyi yolun seçilmesi ve kapetkerin bu yolu izlemesinin sağlanması bu katman tarafından yapılır.Ağ Katmanı (Network Layer)Bu katmanın adı aslında oldukça geniş ve karmaşık bir anlam içeriyor. Bu katmana ayrıca host-to-networtk adı da verilebilir. Kısaca; IP paketlerinin ihtiyacı olan fiziksel bağlantıları kurmak için gereken her türlü şeyi karşılayan bir katmandır.TCP/IP Modelinin OSI Modeliyle karşılaştırılmasıBenzerlikler:Her ikisi de katmanlı yapıdadır.

Her ikisi de içerik bakımından farklı olsa da uygulama katmanına sahiptir.

Her ikisi de devre-anahtarlamalı teknolojiyi benimsemiştir.

Her ikisinde de karşılaştırılabilir taşıma ve ağ katmanları vardır.Farklar:TCP/IP sunum ve oturum katmanlarını uygulama katmanı içine almıştır.

TCP/IP, OSI’deki fiziksel ve data-bağlantı katmanlarını tek katman içine almıştır.

TCP/IP daha az katmana sahip olduğu için daha basit görünmektedir.

Internet TCP/IP modeli kurulmuştur. Dolayısıyla denenmiş ve övgü almış bir modeldir. Ancak OSI modeline göre kurulmuş bir protokol yoktur. Ancak hemen hemen hepsi OSI modelinden ilham almaktadır.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar