7 Aralık 2008 Pazar

Data Encapsulation

Ağ üzerinde taşınan bilgi data yada data paketleri adını alır. Ağ üzerindeki herhangi bir noktadan diğerine veri gönderilmek istendiğinde, veri encapsulation adı verilen bir çeşit paketleme işleminden geçirilir. Bu işlem sırasında gerekli bazı protokol bilgileri veriye eklenir ve dolayısıyla yeni bir paket oluşur.Host A, Host B’ye bir e-mail göndermek istediğinde data encapsulation 5 adımdan oluşur:
Kullanıcının yazdığı e-posta mesajı sistemin anlayabileceği şekilde dönüştürülür. Bu dönüşüm sonucu artıkelimizde data vardır.
Üst katmanlardan alınan data taşıma katmanı tarafından segment adı verilen birimlere ayrılır. Ayrıca her bir segmentebirer sıra numarası verilir. Böylece data alıcı hostta tekrar biraraya getirilirken doğru sıralanması sağlanmış olur.
Ağ katmanına gelen data artık segmentler şeklindedir. Bu segmentlere adres bilgileri eklenir. Bu bilgiler hem kaynak hemde hedef makinenin mantıksal adreslerini içermektedir. Eklenen bu bilgiye header adı verilir. Yeni bilgiler eklenmesiyle (encapsulation) segmentler artık paket (veya datagram) haline gelmiştir.
Data-link katmanına paketler halinde ulaşan datamız burada bir encapsulation daha geçirir. Paketlere kaynak ve hedef local (MAC) adresleri eklenir. Paketler son işlemin ardından frame haline dönüşmüştür.
Frame 1 ve 0 lardan oluşan bir bit dizisine dönüştürülerek iletime hazır hale gelir.Peer-to-Peer iletişimData paketlerinin kaynaktan hedefe yolculuğu sırasında kaynak makinedeki OSI modelinin her katmanı hedef makinede kendi eş katmanıyla konuşur. Bu tip iletişime peer-to-peer iletişim denmektedir. Bu sırada her katmanın protokolü kendi eş katmanıyla bilgi alışverişinde bulunur. Bu bilgilere protocol data units (PDU) adı verilir. Özetle kaynaktaki her katman hedefteki eş katmanıyla PDU’lar aracılığıyla konuşur.

OSI Modelinde, her katman kendi üstündeki katmana servis vermekle yükümlüdür. Bu servisi sağlamak için alttaki katman üst katmandan gelen datayı encapsulation işleminden geçirir. Bu işlemi açıklayalım. Bir katman üst katmandan gelen PDU’yu data alanına yerleştirir, kendi protokolüne ait bilgileri (header, trailer) ekler ve yeni oluşan PDU’yu bir alt katmana gönderir. Bu işlem her katmanda tekrarlanır. Yani data katmanlar arasında aşağı doğru ilerlerken her katmanda yeni header ve trailer eklenir. 4. katmandan itibaren PDU’lara özel isimler verilir. 4. katmanda PDU segment, 3. katmanda paket, 2. katmanda ise frame adını alır.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar