4 Ocak 2019 Cuma

Sözleşme Yönetimi Tanımı

Ticaret Yönetimi, bir iş ilişkisi ve dolayısıyla bir sözleşmenin alt yapısının oluşturulması, içeriğinin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesiyle doğrudan ilgili olan satış, pazarlama ve diğer ticari faaliyet alanlarını kapsayan; "teknik olmayan" aktiviteleri içeren bir sürece deniyor dünyada.

Bu süreç, tüm paydaşların görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi yoluyla müşterinin ihtiyaçlarıyla tedarikçinin kapasitesini örtüştürmeyi hedefliyor. “Sözleşme” bu süreç için, iş ilişkisinin “ticari güvence”sini sağlayan hem alıcı (buyer) hem de satıcı (seller) için bir araç konumunda.

Sözleşme Yönetimi ise Ticaret Yönetimi’nden daha dar bir kapsamı ifade eden, çoğu zaman idari bir görevi çağrıştıran bir süreç olarak tanımlanıyor halihazırda, öyle şekil almış. Ticaret Yönetimi’nden farklı olarak, tarafların iş yapma kuralları ve yöntemlerini değiştirmek, sorgulamak ya da onu yeniden ele almaktan çok, bu kural ve yöntemler nasıl belirlendiyse iş ilişkisini kendi tarafını koruyarak yönetme süreci olarak tariflenebilir. Ancak bu tanım artık değişmekte olup, sözleşmeyle sonuçlanacak her girişimin en başından sonuna değinki teknik olmayan süreçlerin yönetimi olarak yeniden tanımlanmaktadır.

Sözleşme Yönetimi ve Ticaret Yönetimi aslında birbirini tamamlayan iki tanım. Her ticari ilişki/etkinlik sözleşmeye dönüşmeyebilir sonuçta. Bu nedenle ikisini birlikte kullanmakta bir terslik gözükmüyor. Hatta Proje Yönetimi'ni de burda bir yere oturtmak gerekiyor. Her sözleşme de bir proje olmayabiliyor. Bu konuda PMI'nın proje tanımını hatırlamakta fayda var: belirli bir süresi (ve dolayısıyla kapsamı ve kaynakları) olan ve benzersiz (unique) bir ürünü/sonucu olan etkinlikler grubu. Bunlar bir noktada ayrılan bir noktada birleşen tanımlar. Her ne kadar Proje Yönetimi grubumuzun ana konusu olmasa da zaman zaman bu kesişen ilişkiyi ortaya koymakta fayda olabilir.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar