17 Temmuz 2008 Perşembe

Roaming Profile Uygulaması

Bugünkü yazımda size Roaming Profile (Gezici Profil) uygulamasını anlatmaya çalışacağım ..
Öncelikle C dizininin altında profilleri saklayacağımız klasör oluşturulur ve bu klasörün “sharing and security” tabına girilir. Ben burda Profiller adında bir klasör oluşturdum.

Ardından oluşturulan klasörün “Sharing” tabından “Share this folder” (Bu klasörü paylaştır) seçeneği işaretleyip “Permissions” tabına gelinir ve “Everyone” yani bütün kullanıcılara “Full Control” (Tam kontrol) izni verilir.

Sharing tabından gerekli izinleri verdikten sonra şimdi de NTFS kısmından yani oluşturulan Profiller klasörünün “Security” tabından “Everyone”ı ekleyip gerekli izinleri verilmelidir.NTFS tarafında verilmesi gereken izinler;

* Everyone / Read & Execute, List Folder Contents ve Read

Bu işlemlerin ardından C dizininin altına açtığımız “Profiller” klasörünün altıda Gezici Profil’ini oluşturacağımız kullanıcının adıyla aynı ( ör: kerden ) bir klasör oluşturulur ve bu klasörünün “Sharing and Security” tabına gelinir.

Buradan sonra yapmamız gereken şey oluşturduğumuz klasörün “Security” tabına gelerek gezici profilini oluşturmaya çalıştığımız kullanıcıyı buraya ekleyerek ona bu klasör üzerinde Full Control hakkı vermektir. Böylece kullanıcı kendi profilinin olduğu klasörde tam yetki sahibi olur. Bu klasörün kişiye özel olmasını sağlamak için yapmamız gereken diğer bir değişiklik ise yine aynı menüyü kullanarak Everyone ve Domain Users gruplarının haklarını kaldırmaktır.Bu sayede “Administrator” ve kullanıcının kendisi hariç diğer kullanıcıların bu klasöre ulaşmalarını engellemiş oluyoruz.

İzinleri ayarladıktan sonra şimdi de kullanıcının klasörün sahipliğini almasını sağlamalıyız.
Bu işlem için yine c:\Profiller\kerden klasörünün "Sharing and Security" tabına geliyoruz ve "Advanced" seçeneğini seçiyoruz. Bu işlemden sonra karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.Bu menüde "Other Users or Groups" seçilerek kullanıcının kendisi bu listeye eklenir.

Kullanıcıyı listeye ekledikten sonra "Apply" seçeneğini seçmemiz kullanıcının bu klasörün sahipliğini almasını sağlayacaktır.Bu işlemden sonra yapılması gereken mirası kaldırmaktır. Bunun için aynı menüden "Permissions" tabına gelinir ve "Allow inheritable Permissions" (Mirasa izin ver) seçeneğindeki "check" kaldırılır.
Artık yapmamız gereken son bir işlem kaldı. O da kullanıcının Active Directory'deki hesabına profilinin yolunu göstermek.
Bu işlem için "Active Directory Users and Computers" açılır. Kullınıcının özelliklerinden "Profile" tabına gelinir ve "Profile Path" yazan kısma;

\\domain_adi\Profiller\kullanici_adi

formatinda klasörün yolu gösterilir.

Bu işlem ile birlikte Roaming Profile uygulamasını tamamlamış oluyoruz. Gezici profilini oluşturduğumuz kullanıcının profil bilgileri, kullanıcının domaine ilk Log-on'u ile birlikte oluşturduğumuz klasöre kaydedilecektir.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar